บทเรียนออนไลน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คำชี้แจง
1.บทเรียนนี้ เป็นบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
2.สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยครับ
3.ก่อนเรียนให้นักเรียนศึกษาคำชี้แจงการใช้บทเรียนให้เข้าใจ
4.แล้วทำแบบทดสอบก่อนเรียน มี 30 ข้อ
5.ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยให้เข้าใจ พร้อมฝึกปฏิบัติในโปรแกรม (นักเรียนสามารถเรียนได้หลายๆ ครั้ง จนกว่าจะเข้าใจ)
6.เมื่อเข้าใจดีแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนและกิจกรรมท้ายบทในแต่ละหน่วยเรียน
7.เมื่อเรียนจบทุกหน่วยแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน มี 30 ข้อ
8.เมื่ออ่านคำชี้แจงเข้าใจแล้ว คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียนครับ

บทเรียนออนไลน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนกลุ่มทดลอง

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

[flash=400,300]http://www.swfcabin.com/swf-files/1346286745.swf[/flash]

โฆษณา

พระพุทธศาสนา ม.2

ให้นักเรียนเข้าไปทดสอบวิชาพระพุทธศาสนา ที่นี่ครับ

บทคัดย่อ

คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

รายงานผลการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

รายงานผลการสอบคณิตศาสตร์

คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ แล้วรายงานผลการสอบแต่ละชุดที่นี่ครับ
2. เมื่อพร้อมแล้ว ไปทำแบบทดสอบที่นี่ครับ
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่6
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/1 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อ  13 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นครับ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบครับ

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/1 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ  20 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นครับ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบครับ

%d bloggers like this: