ข้อสอบ O-net ม.3

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/1 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ  20 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นครับ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบครับ

Advertisements

29 Responses

 1. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 20 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100
  สุทิน ศรีนนท์ ม.3/1 เลขที่ 5

 2. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 20 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100
  สุรศักดิ์ อาสาคะติ ม.3/1 เลขที่ 1

 3. รหัสข้อสอบ : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 85

 4. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

  พีระวัฒน์ คะริบรัมย์ ม.3/1

 5. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

 6. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

 7. วิชา

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด
  20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้
  15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  75

  สุภาพร เพิ่มพูน เลข ที่ 8 ชั้น 3/1

 8. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

 9. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

 10. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 14 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 70
  สุรศักดิ์ อาสาคะติ เลขที่ 1 ม. 3/1

 11. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 80

  ด.ญ.พาวนันท์ ยุทธนะ ม.3/1 เลขที่25

 12. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75

  ด.ช.พีระพล สุทินรัมย์ ม.3/1 เลขที่ 2

 13. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 75
  ด.ช. เดชาพล สุที ม. 3/1 เลขที่27

 14. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 80
  ด.ญวิไลพร คะเรียงรัมย์ ม.3/1 เลขที่16

 15. วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 16 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 80

  ด.ญ. สุภาพร เพิ่มพูน ม. 3/1 เลขที่ 8

 16. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 60
  อภิเษก ดีรัมย์ 3/1 เลขที่ 19

 17. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ 75
  ด.ช นพรัตน์ คงสวัสดิ์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10

 18. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75

 19. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

  พีระวัฒน์ คะริบรัมย์ ม.3/1 เลขที่3

 20. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ
  `
  คิดเป็นร้อยละ :75

 21. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75

 22. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

 23. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100

 24. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 175
  ด.ญ. สุจิตรา สิงสถิต เลขที่ 32 ชั้นม.3/1

 25. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 26. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 75

 27. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 60
  อัษฎาวุธ เจิมขุนทด ชั้นม3/1 เลขที่ 17

 28. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 65

  ด.ช. ปิยพนธ์ อุตะมะ ม.3/1 เลขที่12

 29. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 14 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 70
  นายธีระพันธ์ พนมใหญ่ ม.3/1 เลขที่ 9

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: