วิชาสังคมศึกษา ม.3 ชุดที่ 17

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/1 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ  20 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นครับ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบครับ

Advertisements

23 Responses

 1. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 88.2352941176

 2. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 3. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 75

 4. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 5. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 17 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 85
  ด.ญ.สจิตรา สิงสถิต เลขที่่32 ชั้นม.3/1

 6. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 75

  ด.ญ.สุวนันท์ จันนอ เลขที่ .33

 7. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100
  นายธีระพันธ์ พนมใหญ่ ม.3/1 เลขที่9

 8. วิชา
  : สัมคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 17 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 85

 9. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 70

 10. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 11. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 12. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 10 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 50

 13. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 14. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100
  อัษฎาวุธ เจิมขุนทด ม.3/1 เลขที่17

 15. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90

  ด.ช นพรัตน์ คงสวัสดิ์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10

 16. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 17. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 18. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90

  ด.ช. ปิยพนธ์ อุตะมะ ม.3/1 เลขที่12

 19. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90

 20. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 21. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 22. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 23. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ : SOMA300691
  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 100

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: