วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/1 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 17 ข้อ  17 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นครับ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบครับ

Advertisements

31 Responses

 1. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 94.1176470588

 2. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 94.1176470588

 3. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 94.1176470588

 4. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100

 5. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 94.1176470588

 6. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.4705882353

 7. วิชา
  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ
  : MAMA300584
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 17 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 88.2352941176

 8. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 94.1176470588

 9. รหัสข้อสอบ : MAMA300584ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด 17 ข้อคุณทำคะแนนได้ 17ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ :100

  ด.ช เดชาพล สุที ม.3/1 เลขที่27

 10. วิชา:

  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ

  : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 76.4705882353

 11. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100

 12. วิชา
  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ
  : MAMA300584
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 17 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 16 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 94.1176470588
  สุรศักดิ์ อาสาคะติ ม..3/1 เลขที่ 1

 13. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 88.2352941176

  ด.ช นพรัตน์ คงสวัสดิ์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10

 14. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.4705882353

 15. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 70.5882352941

 16. วิชา:

  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ

  : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 76.4705882353

 17. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 14 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 82.3529411765

 18. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.4705882353

 19. รหัสข้อสอบ : MAMA300584ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อคุณทำคะแนนได้ 417ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ :7605882353

  ด.ช เดชาพล สุที ม.3/1 เลขที่27

 20. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.4705882353

 21. วิชา

  คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ

  : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 88.2352941176

  ด.ญ.สุวนันท์ จันนอ ม.3/1 เลขที่ 33

 22. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 70.5882352941

 23. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 14 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 82.3529411765

 24. วิชา
  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ
  : MAMA300584
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 17 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 17 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100
  ด.ญ.สุจิตรา สิงสถิต เลขที่32 ชั้นม.3/1

 25. วิชา : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ : MAMA300584
  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 94.1176470588
  วิไลพร คะเรียงรัมย์ ม.3/1 เลขที่16

 26. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 14 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 82.3529411765

 27. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 88.2352941176

 28. วิชา
  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ
  : MAMA300584
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 17 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 17 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100
  ด.ญ.สุจิตรา สิงสถิต เลขที่32 ชั้นม.3/1

 29. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.4705882353
  อัษฎาวุธ เจิมขุนทด ม3/1 เลขที่17

 30. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300584

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 17 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 88.2352941176

 31. เตรียมกระดาษทด ปากกา ดินสอ ให้พร้อมด้วยครับ

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: