วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/1 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อ  13 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นครับ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบครับ

Advertisements

47 Responses

 1. ด.ช อาณพ ฉะเชนรัมย์
  ชุดที่๑4
  ชุดที่๒ 4
  ชุดที่๓ 4

 2. ด.ญ สุดารัตน์ กานนท์ เลขที่30 ม.3/1 ชุดที่1:3 ชุดที่2:4 ชุดที่3:4 รวม 11คะแนน

 3. ด.ญ นิรชา มีสัตย์ เลขที่29 ม.3/1 ชุดที่1:3 ชุดที่2:4 ชุดที่3:4 รวม11 คะแนน

 4. ด.ช สุรศักศิ์ อาสาคะติ
  ชุดที่๑ 4
  ชุดที่๒ 4
  ชุดที่๓ 4

 5. ชุดที่ 1 ได้ 5 ชุดที่ 2 ได้ 4 ชุดที่ 3 ได้ 4 คะเเนน

 6. ด.ญอริศรา สมวงค์ ชั้นม3/1 เลขที่34 สอบชุดที่1ได้3 สอบชุดที่2 ได้4
  สอบชุดที่3 ได้ 3 รวม10

 7. ชุดที่1:4
  ชุดที่2:3
  ชุดที่3:4

 8. อริศรา สมวงค์ ม.3/1 เลขที่ 34 ชุดที่1 ได้ 3 ชุดที่2 ได้ 3 ชุดที่3 ได้ 4

 9. ด.ช พีระวัฒน์ คะริบรัมย์ ชั้น ม.3/1 ชุดที่ 1 ได้ 3 ชุดที่ 2 ได้ 2 ชุดที่ 3 ได้ 5

 10. ด.ญ.สมฤดี คะทดรัมย์ เลขที่ 20 ชั้นม.3/1
  สอบ 3 ครั้งได้ 13 คะแนน

 11. ชุดที่ 1 ได้ 5 ชุดที่ 2 ได้ 4 ชุดที่ 3 ได้ 4คะเเนน

 12. ด.ญกาญจนา ประสาทกสิกิจ เลขที่ 26 ชั่น ม.3/1 สอบครั้งที่1ได้ 3คะแนน สอบครั้งที่2 ได้4 คะแนนสอบครั้งที่3 ได้ 3คะแนน

 13. ด.ญ.พรรณทิวา บำเรอสงฆ์ ชั้นม3/1 เลขที่28 สอบชุดที่1ได้3 สอบชุดที่2 ได้4
  สอบชุดที่3 ได้ 3 รวม10

 14. นิภารัตน์ มากมูล
  ชุดที่ 1 ได้ 3
  ชุดที่2 ได้ 4
  ชุดที่3 ได้ 4

 15. ด.ช นพรัตน์ คงสวัสดิ์ ชั้น ม.3/1 ชุดที่ 1 ได้ 3 ชุดที่ 2 ได้ 2 ชุดที่ 3 ได้ 5

 16. อัษฎาวุธ เจิมขุนทด ม3/1 เลขที่17 ชุดที่1ได้3 ชุดที่2ได้4ชุดที่3ได้4รวม11

 17. วิไลพร คะเรียงรัมย์ ม.3/1 เลขที่16
  ชุดที่1: 4
  ชุดที่2: 3
  ชุดที่3: 4

 18. ด.ช.กิตติพงษ์ รอสูงเนิน ชั้นม3/1 เลขที่22 สอบครั้งที่1ได้ 3คะแนน สอบครั้งที่2 ได้4 คะแนนสอบครั้งที่3 ได้ 3คะแนน

 19. ด.ญ.สุจิตรา สิงสถิต เลขที่ 32 ชั้นม.3/1
  สอบ 3 ชุดได้ 13 คะแนน

 20. ด.ช. ปิยพนธ์ อุตะมะ ม3/1 เลขที่12 ชุดที่1 ได้ 3 ชุดที่2 ได้ 3 ชุดที่3 ได้ 4

 21. ด.ญ.สุวนันท์ จันนอ ชั้นม.3/1 สอบครั้งที่ 1 ได้ 4 คะเเนน ครั้งที่ 2 ได้4 คะเเนน ครั้งที่ 3 ได้ 3 คะเเนน

 22. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 84.6153846154

 23. วิชา คณิตศาสตร์ รหัสข้อสอบ : MAMA300583
  ชื่อข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ 12ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ 92

 24. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 92.3076923077

 25. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 26. วิชา
  : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ
  : MAMA300583
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 13 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 13 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100
  ด.ญ.สุจิตรา สิงสถิต เลขที่32 ชั้นม.3/1

 27. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 28. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 92.3076923077

 29. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 30. วิชา : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ : MAMA300583
  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 84.6153846154

 31. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 84.6153846154

 32. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 92.3076923077

 33. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 84.6153846154

 34. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 35. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 92.3076923077

 36. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 92.3076923077
  นายธีระพันธ์ พนมใหญ่ ม.3/1 เลขที่9

 37. วิชา
  : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ

  : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 92.3076923077

 38. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 9 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 69.2307692308
  อัษฎาวุธ เจิมขุนทด

 39. วิชา : คณิตศาสตร์
  รหัสข้อสอบ : MAMA300583
  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 8 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 61.5384615385
  วิไลพร คะเรียงรัมย์ ม3/1 เลขที่16

 40. วิชา
  : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ
  : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 92.3076923077

 41. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 42. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 7 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 53.8461538462
  ด.ช. ปิยพนธ์ อุตะมะ 3/1 เลขที่12

 43. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 44. วิชา

  : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ

  : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 84.6153846154

  ด.ญ.สุวนันท์ จันออ ม.3/1 เลขที่ 33

 45. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 46. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

 47. วิชา : คณิตศาสตร์

  รหัสข้อสอบ : MAMA300583

  ชื่อข้อสอบ : วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 13 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 76.9230769231

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: