เกี่ยวกับครูยุทธชัย

ครูยุทธชัย พิมพา
ครูชำนาญการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตำบลอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สอนวิชา
–  คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3
–  วิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ม.3
–  ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.1-3
–  ชุมนุมคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ม.3/2
เป็นครูฝ่ายปกครอง
ทีมงานสหวิชาดอทคอมวิชาคณิตศาสตร์  ของ  สพฐ.

ประวัติการทำงาน
–  อาจารย์สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์  ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ 17 ปี
–  ลาออกจากราชการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น  4  ปี
–  10  สิงหาคม 2540  กลับเข้ารับราชการครูที่ โรงเรียนวัดปทุมคงคา  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์
–   8  สิงหาคม  2550  ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บร.1

ประวัติการศึกษา
–  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  เอกคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
–  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เอกคณิตศาสตร์      จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

ผลงานดีเด่น
–  รางวัลครูสอนดีสอนเก่ง คณิตศาสตร์ จากสหวิชาดอทคอม สพฐ.ปี 2553
–  รางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ (Web Editor) ชั้น  ม.1-3  ระดับภาค
ปี 2551
–  รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ (Web Editor) ชั้น  ม.1-3  ระดับภาค
ปี 2552
–  รางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันค้นหาอัจฉริยภาพด้านไอที  ชั้น  ม.1-6  ระดับภาค
ปี  2553

Advertisements
%d bloggers like this: